Historische Vereniging Oud Akersloot

Enkele opmerkingen in verband met de ontwikkelingen rond de Westerweg.

In november vorig jaar heeft de gemeente Castricum zonder aankondiging en zonder de noodzakelijke vergunning werkzaamheden laten uitvoeren aan het grasdijkje van de Westerweg. In vroeger tijden de Westerhogedijk genoemd. Ongeveer de helft van het met gras begroeide dijkje is afgegraven en voorzien van een dikke laag puin en grind.

In een brief van 9 december 2015 heeft de Historische Vereniging Oud-Akersloot de vernieling van de dijk in hoge mate betreurd en is dringend verzocht tot herstel van het deel van de dijk in oorspronkelijke staat.

Het grasdijkje is in de Middeleeuwen aangelegd op initiatief van de monniken van de Abdij van Egmond als onderdeel van een stelsel van dijkjes tussen Akersloot en Uitgeest ter bescherming van de akkergronden en weilanden tegen hoog water. Op grond daarvan heeft het dijkje een hoge culturele waarde. De gemeente heeft dit zelf ook erkend want het dijkje staat op de nominatie om te worden aangewezen als gemeentelijk landschappelijk monument, evenals de Boekelerdijk ten noorden van Akersloot.

Een aantal malen is er overleg geweest bewoners in de directe omgeving en overige belanghebbenden, waarbij ook vertegenwoordigers van onze vereniging aanwezig waren. Tijdens dit overleg heeft de gemeente toegezegd om de oorspronkelijke staat van het dijkje te herstellen. Uiteraard zullen wij met grote belangstelling deze ontwikkeling blijven volgen.