Historische Vereniging Oud Akersloot

Losse jaarboekjes zijn nog beperkt te koop op onderstaande adressen.


-   Woensdag (tussen 10.00 en  13.00 uur): Verenigingsruimte HVOA, Rembrandtsingel 1a Akersloot

-   Co Kerssens, Handelstraat 12 Akersloot (tel.nr. 0251 313326)


Na uitgave van nieuwe boekje ook te koop bij Veldt’s Toko Akersloot

Volgende (rechts) Vorige (links) Jaarboek Jaarboek 2017

Jaarboek ‘De Groene Valck’ 2017


Voorwoord van de redactie
Dit jaar heeft de Historische Vereniging Oud-Akersloot weer een nieuwe editie van De Groene Valck met veel zorg samengesteld en zijn er weer boeiende verhalen opgenomen.
Aan de hand van de aantekeningen van pastoor Van den Berg, met stukjes over de inrichting, de doodgravers en de begrafenissen, en het verhaal van Piet Velzeboer over de uitbreiding, waaraan vele vrijwilligers hun bijdrage hebben geleverd, is het artikel ‘Begraafplaats St. Jacobus de Meerdere’ geschreven. Hoe kom je op het idee, een verhaal over een begraafplaats? Is hier wat bijzonders of spannends over te vertellen? Leest u het artikel en oordeel zelf.
De hoofdpersoon in het levensverhaal is Riet Dekker - Kerssens. Riet is opgegroeid aan de Buurtweg en woonde met haar ouders, zussen en broer in het noordelijke gedeelte van de woning ‘Van ouds ’t Klooster’. Aansluitend kunt u de genealogie lezen van de familie Dekker.
In ‘Mobilisatie en de daarop volgende Tweede Wereldoorlog’ kunt u de herinneringen en voorvallen tijdens de mobilisatie en de Tweede Wereldoorlog lezen zoals deze zijn beleefd door Frederik Kerssens. Freek heeft zijn herinneringen aan de oorlog opgeschreven, over het leed door de onderdrukking, de koude en honger. Maar ook de beschietingen van vliegtuigen, de razzia en de vele voedselzoekers die Akersloot passeerden wanhopig op zoek naar voedsel. .
De familie Hennes en Akersloot (vervolg). In deel 4, tevens het laatste deel, doet Sierk Hennes verslag van gewone dagelijkse dingen die hij als kind deed of zag. Geen moderne stoomtechniek dit keer, hij blijft bij huis waar hij vaak op de zolder te vinden is en hij vertelt over de buren.
Zoals in de Groene Valck 2016 is aangekondigd kunt u in dit jaarboek deel 2 lezen van ‘Akersloot en de popmuziek’, waarin aandacht wordt geschonken aan de muziekbandjes die in de periode 1980 - 1995 in Akersloot actief waren.
Jaap Zweeris heeft rond de vijftiger jaren een fotoreportage met beschrijvingen gemaakt van diverse buurtschappen van Akersloot. Anno 2016 is er zoveel veranderd dat de Historische Vereniging Oud-Akersloot het idee kreeg om Jaap Zweeris zijn ronde nogmaals te lopen. Aan de hand van fotomateriaal, oud en nieuw, en de daarbij behorende beschrijvingen worden in dit eerste deel de veranderingen van buurtschap Kerkbuurt in beeld gebracht.
We eindigen het jaarboek met de kroniek, met hierin op een rij wat er in 2016 is gepasseerd in Akersloot.

Veel leesplezier toegewenst.

Akersloot, april 2017
De redactie ‘De Groene Valck’


Jaarboek 2018