Historische Vereniging Oud Akersloot

Losse jaarboekjes zijn nog beperkt te koop op onderstaande adressen.


-   Woensdag (tussen 10.00 en  13.00 uur): Verenigingsruimte HVOA, Rembrandtsingel 1a Akersloot

-   Co Kerssens, Handelstraat 12 Akersloot (tel.nr. 0251 313326)


Na uitgave van nieuwe boekje ook te koop bij Veldt’s Toko Akersloot

Volgende (rechts) Vorige (links) Jaarboek Jaarboek 2015
Jaarboek ‘De Groene Valck' 2015


Voor u ligt een nieuwe en mooie editie van De Groene Valck. Het eerste verhaal brengt u terug naar de jaren ’50, de oprichting van de speeltuin. In de jaren die volgen zijn door de speeltuinvereniging vele activiteiten georganiseerd, zoals: avondvierdaagse, filmmiddag of gewoon lekker spelen in de speeltuin. Helaas stopt dat allemaal in 1970.  
Zoals u gewend bent, is er ook weer een levensverhaal opgenomen.


Deze keer is de hoofdpersoon Jan Krom. Jan komt niet alleen uit een familie van timmermannen, maar ook uit een zeer muzikale familie.
De genealogie van de familie Krom is deze keer in één rechte lijn uitgewerkt.

In 1979 brengt de historicus A.C.J. Vermeulen die de doctoraalscriptie Akersloot, een zeevarend dorp 1547-1731, schreef een bezoek aan oud  pastoor van Akersloot, Van den Berg. Jaren later in 2012, als Vermeulen de tentoonstelling met vele werken van Pastoor Van den Berg heeft bezocht, laat het hem niet meer los. Er verschijnt van zijn hand ‘De jonge jaren van Antonius Aloysius van den Berg (1891-1981)’. Een samenvatting hiervan kunt u lezen in deze uitgave.
De familie Hennes en Akersloot (vervolg). In deel 2 vertelt Sierk Hennes vooral over hun ‘nieuwe’ huis. Het was in feite een oud huis waar vroeger de schout (burgemeester) Cornelis Kleef had gewoond.

Op 14 april 1955 werd in Akersloot het Katholiek Vrouwen Gilde opgericht als ontmoetingsplaats voor vrouwen. Op 12 april van dit jaar is dit jubileum groots gevierd.
In deel 2 over de aanleg van de gemeentelijke jachthaven in Akersloot wordt de uitbreiding, vestiging marinebasis, exploitatie en opheffing van stichting Jachthaven Akersloot behandeld.

Herinneringen aan de basisscholen: De Jacobus- en Johannesschool zijn gefuseerd tot ‘De Brug’. Maar de herinneringen aan beide scholen van leraren en leerlingen zijn op papier gezet. Een mooi sfeerbeeld uit de schoolhistorie.

We eindigen het jaarboek met de kroniek met hierin op een rij wat er in 2014 is gepasseerd in Akersloot.

Veel leesplezier toegewenst!

Redactie ‘De Groene Valck’