Historische Vereniging Oud Akersloot
Waar komt de naam vandaan?
“De Groene Valck” onleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr. 2, thans woonhuis.
Jaarboek
Het eerste nummer
Het eerste nummer uit 1981 bevatte inleidende woorden van burgemeester De Sonnaville en dokter Krom, de toenmalige voorzitter.
Pastoor Van den Berg was toen niet meer in staat om zelf een inleidend woord te schrijven. Maar Jacob Zweeris, die een jarenlange band met pastoor Van den Berg had op het gebied van Akersloter geschiedenis, verwoordde in een
‘Ten geleide...’ het gesprek dat hij met de pastoor ter gelegenheid van het eerste nummer had gevoerd.

Een artikel, dat nooit meer is weggeweest, is het levensverhaal. In 1981 luidde de kop ‘Het levensverhaal van den Heer Piet Schut’. Oude Akersloters vertellen over hun jeugd en hun belevenissen in het Akersloot van vroeger. Deze levensverhalen geven, vergezeld van foto’s, een goed beeld hoe het vroeger in Akersloot was en hoe het er aan toe ging.

Veel enthousiasme was er ook voor Archeologie getuige 3 artikelen over dit onderwerp met speciale aandacht voor de opgravingen bij ‘De Oude Knegt’ aan de Geesterweg. Dat men het groots wilde aanpakken blijkt uit de oproep: ”Wie kan helpen aan zeefgerei, kruiwagens en evt. een directiekeet?”

In de begintijd werd ook trots een ledenlijst afgedrukt. 104 Namen stonden op deze eerste lijst. In 2006 telde onze vereniging 466 leden en dit aantal is in de jaren daarna 630 in 2017!
Een stukje geschiedenis
De eerste Groene Valck verscheen in oktober 1981. Het was een boekje in liggend formaat en de inhoud besloeg slechts 16 pagina’s.
Dat lijkt weinig maar daar tegenover stond dat het boekje 3 maal per jaar verscheen.
Dit bleek na enige tijd niet meer haalbaar. De kosten werden te hoog.

In 1984 werd het aantal boekjes teruggebracht naar 2 stuks per jaar. Het aantal pagina’s was inmiddels wel tot 32 gestegen en werd nu nog een keer verhoogd naar 40. Dit formaat bleef gehandhaafd tot en met 1997.
In 1998 en 1999 is geen boekje verschenen maar in 2000 kwam het eerste jaarboek uit. Ditmaal in een geheel andere vorm. Het werd een staand formaat en het aantal pagina’s bedroeg 88. Het werd dus een echt boek.
In ons jubileumjaar 2006 werd het een extra dik nummer met 96 pagina’s.
Klik op één van de onderstaande afbeeldingen om een indruk te krijgen van de inhoud van dat nummer.
Jaarboek 2008 Jaarboek 2007
2006
Jaarboek 2006
2007
2008
2009
Jaarboek 2010
2010
Jaarboek 2011
2011
Losse jaarboekjes zijn nog beperkt te koop op onderstaande adressen

• Woensdag: verenigingsruimte Historische Vereniging Oud-Akersloot Rembrandtsingel 1a, Akersloot  
  (tussen 10.00 - 13.00 uur)
• Co Kerssens Handelstraat 13, Akersloot  (tel.nr.: 0251 313326)

Het  laatste jaargang is na uitgave (begin mei)  ook voor een korte periode te koop bij Veldt’s Toko, Akersloot.
Jaarboek 2012
2012
Jaarboek 2013
2013
Jaarboek 2018
2014
2015
2016