Historische Vereniging Oud Akersloot

Losse jaarboekjes zijn nog beperkt te koop op onderstaande adressen.


-   Woensdag (tussen 10.00 en  13.00 uur): Verenigingsruimte HVOA, Rembrandtsingel 1a Akersloot

-   Co Kerssens, Handelstraat 12 Akersloot (tel.nr. 0251 313326)


Na uitgave van nieuwe boekje ook te koop bij Veldt’s Toko Akersloot

Volgende (rechts) Vorige (links) Jaarboek Jaarboek 2011

‘De Groene Valck, jaarboek 2011


Met medewerking van enkele (oud)Akersloters, gastschrijver P. Hacquebard, de medewerkers Historische Vereniging Oud-Akersloot en niet te vergeten drukkerij Hacquebard is er weer een nieuw nummer van ‘De Groene Valck’, jaarboek 2011, verschenen.


In dit nummer zijn weer boeiende artikelen opgenomen.


Traditiegetrouw een levensverhaal met daaraan gekoppeld een stamboom.

Verder in dit jaarboek is opgenomen:

- De geschiedenis van de snackbar te Akersloot, deel 1.

- Een groet van Anneke Smyth-Groen.

- De firma Velzeboer.

- Zwartedijkspolder.

- Jaarkroniek.


Levensverhaal Dirk van der Eng

Opgetekend door Gerrieta Sombroek en Roosmarie Lauritsen


‘Mijn ouders hebben op diverse locaties in het dorp gewoond, o.a. aan de Meerweg, de Kerklaan, de Julianaweg en later aan de Raadhuisweg.  Ik ben geboren aan de Kerklaan in een heel klein huisje naast de Sint Jacobusschool.

Mijn vaste vriend was Theo Krom. Hij werd ook wel Bakhuis genoemd, naar een goede voetballer, Bep Bakhuis. Vele jongens kregen

in die tijd een bijnaam. Zo werd ik spiering genoemd, ik was “zo mager als een visje”. Wij verzonnen de bijnamen zelf. Ik ben altijd met Theo Krom.

Als ik van school kwam moest ik, net als mijn zus en broers, mijn moeder een handje helpen, aardappels schillen, schoenen poetsen, de was stampen en andere huishoudelijke klusjes doen. Nou ja, vooruit dat deden we dan. Als ik mijn steentje had bijgedragen mocht ik naar buiten en ging ik met de buurtjongens, onder andere met Jan Hollenberg en Theo Krom, voetballen op het                                               land van Jan Sinnige (die als bijnaam Snor had).”


Genealogie familie Van der Eng

Opgezocht door Jan N. Kaptein

“Verwantschap tussen diverse geslachten van den Engh is nog niet aangetoond. Het geslacht van der Eng, waartoe Theodorus Hubertus van der Eng (1932) behoort, stamt in rechte lijn af van Jan Geerlofsz. die in 1632 te Ysselstein trouwde met Marrigje Adriaensdr. Maijer, zij kwam van Merlo-Heeswijk.  Jan Geerlofsz. neemt de familienaam van den Engh aan, afkomstig van de polders Schagen en den Engh gelegen onder Linschoten.”


De geschiedenis van de snackbar te Akersloot, deel 1.


Opgetekend door Hennie Bakker en Roosmarie Lauritsen

“In Akersloot was de eerste snack, een kroket, te verkrijgen bij café ‘de Vriendschap’. De eigenaren van dit café, Johannes en Cornelia Verduin maakten deze kroketten zelf. Johannes kwam oorspronkelijk uit Uitgeest en zijn vrouw Cornelia, van geboorte Germis, uit Graft.Aan de voorkant van het pand onder een luifel werd de kroket op  zaterdag en zondag voor 25 cent verkocht. Het café bestond uit een kleine bar met daaromheen een zestal krukken en een zaal, waar  vergaderingen werden gehouden. Na afloop van een toneelvoorstelling van Sint Willibrordes werd ’s avonds de drank op tafel gezet en ging caféhouder Jan Verduin nog even gezellig met de leden van de toneelvereniging nazitten.

Daarnaast had Jan Verduin een autobusdienst met de route Uitgeest - Akersloot  - Alkmaar, vice-versa. Drie autobussen stonden op het terrein van Jan geparkeerd. Hij bleef de busdienst verzorgen tot de firma Beentjes en de Bruin in het jaar 1942 de lijn overnam.”


Een groet van Anneke Smyth-Groen.

Opgetekend door Anneke Smith Groen en Roosmarie Lauritsen


“In 1957 vonden zij mij tussen de bieten, of was het kool, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Mijn vader was Klaas Groen en mijn moeder Marie Groen-van Diepen. Zij hadden 7 meisjes en 4 zonen: Corrie, Piet, Jan, Nico, Els, Gon, Marian, Anneke, Karin, Paul en José. Wij woonden aan de Crimpen op nummer 4. Mijn broer Jan woont daar nu en heeft op deze plek een nieuw huis gebouwd. Mijn kleuterschooltijd heb ik doorgebracht bij  juffrouw Winter en juffrouw Riet (geen achternaam). De lagere school (St. Jacobusschool) heb ik doorlopen bij juffrouw de Jong (ze brak haar been), juffrouw Putter (als je niet luisterde, bedaarde je in de kast), meester Groen (de bokkenrijder), meester Raymakers, meester Kleverlaan en meester Teeling.”De firma Velzeboer

Opgetekend door Frans Zonneveld


“Volgens de inschrijving van de kamer van Koophandel is het bedrijf  gestart op 28 februari 1946. De oorlog is voorbij en dat biedt kansen voor   jonge ondernemers. Piet en Annie  kopen het kleine winkeltje in religieuze   waren met woning (Julianaweg 241)  van de overleden Jantje Mooij. Niet   iedereen mag deze winkel overnemen. Een voorwaarde is dat de winkel in   ‘roomse handen’ moet blijven. Aangezien Piet Velzeboer al enige jaren   koster bij de rooms-katholieke kerk is, wordt de koop snel goedgekeurd.   Het assortiment is beperkt, het bestaat uit klompen en religieuze artikelen   zoals: kruizen, beelden, rozenkransen, kaarsen en boekwerken. De winkel   is klein en brengt niet genoeg op om samen van te leven. Dus daarom   staat moeder Annie in de winkel en gaat vader Piet  langs de deuren, op zijn solex. Met achterop de handelswaar in een grote koffer, rijdt hij langs de boerderijen in de Beemster en de Schermer om daar zijn handel te verkopen.”


Zwartedijkspolder

Door Piet Hacquebard


“De ‘Swartedijckerpolder’ was overwegend een moerassig gebied, afgewisseldmet bosveldjes en grensde destijds aan het ’t Kerckeventgen (Kerkemeer), dat toen aanzienlijk groter was dan de huidige situatie. Het had een Stet, een aanlegplaats voorbootjes, met verbindingen naar omliggende gebieden. Wanneer mensen de gronden gingen benutten is moeilijk vast te stellen of te achterhalen. Weinig bewaarde gegevens, die overigens goed zijn gearchiveerd en soms gedigitaliseerd, uit verschillende regionale archieven, valt af te leiden dat de eerste veranderingen tot stand kwamen door vorming van polderbesturen. Meestal was de eerste aanzet het bouwen van een watermolen, want beheersing van waterniveaus binnen de polders was essentieel, om gronden beter geschikt te maken voor landbouw en veeteelt.”Jaarkroniek

Door Jan Krom


Hierin u kunt lezen wat er in 2010 zoal gebeurde in Akersloot.