Historische Vereniging Oud Akersloot

Losse jaarboekjes zijn nog beperkt te koop op onderstaande adressen.


-   Woensdag (tussen 10.00 en  13.00 uur): Verenigingsruimte HVOA, Rembrandtsingel 1a Akersloot

-   Co Kerssens, Handelstraat 12 Akersloot (tel.nr. 0251 313326)


Na uitgave van nieuwe boekje ook te koop bij Veldt’s Toko Akersloot

Volgende (rechts) Vorige (links) Jaarboek Jaarboek 2018

Jaarboek ‘De Groene Valck’ 2018

Voorwoord van de redactie
Wat kunt u allemaal verwachten in het jaarboek 2018:
Zeven mooie en afwisselende verhalen over de historie van Akersloot.
Vele foto’s en bovendien ook een nummer waar muziek in zit.

‘De laatste Begijn’ van Nederland kwam uit Akersloot, deze Agatha Kaptein woonde op het Begijnhof te Amsterdam. Hier werkt en bedelt ze om geld bijeen te brengen voor de missie en priesters in het buitenland. Met haar overlijden in 1971 eindigt ook de roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse begijnen die ruim 600 jaar heeft geduurd.

In deze editie het levensverhaal van de Akersloter Hein Dil. Hein vertelt over zijn jeugdjaren in Akersloot, opgroeiend in de roemruchtige jaren zestig waarin veel veranderd. Natuurlijk ook over het visserij- en visverwerkingsbedrijf dat hij in 1989 overneemt van zijn vader. Het is leuk te lezen dat het bedrijf snel en slim inspeelt op de steeds weer veranderde markt. Aansluitend aan het levensverhaal is ook de genealogie van de familie Dil opgenomen.

Deel drie van ‘Akersloot en de popmuziek’, waarin aandacht wordt geschonken aan twaalf bands of Dj’s die in de periode 1990 tot heden in Akersloot actief waren of nog zijn. Dit hoofdstuk klinkt als een klok met mooie muzikale anekdotes en foto’s.

In deel twee ‘Het dagelijkse leven tijdens de tweede Wereldoorlog’ leest u herinneringen van Freek Kerssens over zijn nachtelijke strooptochten voor brandhout. Niet alleen spannend maar ook risicovol in de laatste oorlogswinter.

Kastelen in en rond Akersloot. Zeker is dat er versterkte woonhuizen (sloten) hebben gestaan in en rond de Akersloter buurtschappen. Waar hebben deze versterkingen gestaan? Wat was hun functie en zijn er nog restanten te vinden? Wie was de heer van Akersloot? Allemaal vragen waar u antwoord op krijgt als u het artikel heeft gelezen.

Ditmaal een verrassende fototocht rondom de protestantse kerk richting het buurtschap Starting. Met bijzondere oude foto’s en om de veranderingen te laten zien ook de recente foto’s. Veel is veranderd maar ook nog zo herkenbaar.

We eindigen het jaarboek met de kroniek met hierin op een rij wat er in 2017 is gepasseerd in Akersloot.

Veel leesplezier toegewenst!

Akersloot, april 2018
De redactie ‘De Groene Valck’


Jaarboek 2018