Historische Vereniging Oud Akersloot

Losse jaarboekjes zijn nog beperkt te koop op onderstaande adressen.


-   Woensdag (tussen 10.00 en  13.00 uur): Verenigingsruimte HVOA, Rembrandtsingel 1a Akersloot

-   Co Kerssens, Handelstraat 12 Akersloot (tel.nr. 0251 313326)


Na uitgave van nieuwe boekje ook te koop bij Veldt’s Toko Akersloot

Volgende (rechts) Vorige (links) Jaarboek Jaarboek 2014

Jaarboek ‘De Groene Vack’ 2014

Tijdens de ledenvergadering heeft Frans Zonneveld, voorzitter Historische Vereniging Oud-Akersloot, het eerste exemplaar uitgereikt aan Henk Verduin.
Ook voor dit jaar is er weer een mooie editie van De Groene Valck voor u samengesteld.

De hoofdpersoon in het levensverhaal is Henk Verduin. Dat Henk uit een familie komt van schippers is wel duidelijk. Maar vele Akersloters zullen zich ook nog de grote brand van het pompstation aan de Kerklaan herinneren. Dat sluit meteen mooi aan op het verhaal van brandbestrijding op ‘De Woude’. Hier namen jarenlang de burgers zelf het initiatief als het ging om brandbestrijding.

In het artikel over de bevolkingsgroei in de 19e eeuw lezen we dat de bevolking langzaam groeit. En in die periode kwam de familienaam Verduin of Verduijn ook al veelvuldig voor. Dit, en dat is toch wel opvallend, in tegenstelling tot de familienaam Kerssens.
De jeugdherinneringen van Sierk Hennes komen ook uit de 19e eeuw. Zijn herinneringen over Akersloot betreffen zijn jeugd en schoolperiode. Van het spelen met vriendjes, de onderwijzers tot aan de dominee. Het geeft een mooi beeld van die periode en het wordt beschreven alsof je er middenin zit.
Met de aanleg van de gemeentelijke jachthaven belanden we in de 20e eeuw. In de crisisjaren wordt dit als werkgelegenheidsproject uitgevoerd. Duizenden kubieke meters grond worden met de hand in karren gespit en verplaatst. Een botenloods en steigers verrijzen, maar dan staat Akersloot wel op de watersportkaart met een prachtige jachthaven.

Smid Melker was toen net een paar jaar gevestigd aan de Julianaweg.
Hij zal de aanleg van de jachthaven ongetwijfeld wel hebben gadegeslagen. Misschien heeft hij, naast het smeden van gereedschappen en het repareren van landbouwwerktuigen, op de jachthaven ook wel werkzaamheden uitgevoerd. Daarna kunt u lezen over het wel en wee van De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving of te wel De Stichting met de lange naam, die dit jaar haar 25-jarig bestaan viert. In 1989 werden enkele oplettende burgers van Akersloot gealarmeerd door plannen van de gemeente een historische en karakteristieke polder aan de oever van het Alkmaardermeer vol te bouwen met 450 woningen. Het ging over de Klaas Hoorn- en Kijfpolder die ligt tussen de bebouwde kom van Akersloot en het Alkmaardermeer. We eindigen het jaarboek met de kroniek, met hierin op een rij wat er in 2013 is gepasseerd in Akersloot. Ook daarin een grote brand met veel schade. Maar de brandweer was er snel bij.

Veel leesplezier toegewenst!

Redactie ‘De Groene Valck’