Historische Vereniging Oud Akersloot
Algemene Verordening gegevensbescherming (AGV) per 25 mei 2018PRIVACYBELEID van de Historische Vereniging Oud-Akersloot


Dit privacybeleid is conform de richtlijnen van de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG) en is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Historische Vereniging Oud-Akersloot, nummer Kamer van Koophandel: 40635662 (hierna: ‘HVOA’) verwerkt van haar leden, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.


Indien je vrijwilliger of lid wordt van de HVOA, of om een andere reden persoonsgegevens aan de HVOA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.


Zie bijgaande link.