Historische Vereniging Oud Akersloot
Aanmelden als lid.

Als u buiten Akersloot woont kunt u hier het adres van een lid in Akersloot invullen waar het jaarboek bezorgd moet worden:

De contributie bedraagt 14,00 euro per jaar. Bij bezorging buiten Akersloot 5,00 euro extra. De contributie zal via automatische incasso worden geïnd. Door deze optie aan te vinken geeft u aan hiermee akkoord te gaan.
.Ja, ik ga akkoord met automatische incasso tot wederopzegging