Historische Vereniging Oud Akersloot

Totstandkoming van de Historische Vereniging Oud-Akersloot.

 

Na al meer dan een jaar actief te zijn geweest, wordt op 2 april 1981 de vereniging opgericht. In de acte staat de volgende doelstelling: “

‘Zij heeft ten doel het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van het dorp Akersloot en zijn omgeving’. De vereniging heeft sindsdien flink aan de weg getimmerd. Veel informatie is vergaard door archiefonderzoek getuige de vele artikelen die zijn gepubliceerd in ‘De Groene Valck’. Dankzij archeologisch onderzoek is er veel bekend geworden over de vroegere bewoning in Akersloot en omgeving. Veel informatie is opgeslagen in onze verenigingsruimte ‘De Groene Valck’ (bij de bibliotheek), aan de Rembrandtsingel 1a te Akersloot. Deze geheel nieuwe ruimte is op 15 oktober 2010 in gebruik genomen.

Bent u nieuwsgierig ………….

Iedere woensdag van 10.00 tot  13.00 uur zijn wij geopend.

Wat kunt u op deze website allemaal vinden.

 

Maak kennis met de historie van het mooie Akersloot, gelegen aan het Alkmaardermeer. In de rubriek ‘Langs de Schulpvaart’ bijvoorbeeld, waar regelmatig nieuwe onderwerpen te lezen zijn over locaties en gebruiken van het oude Akersloot. Of het onderdeel ‘Schoolfoto’, oude prenten van klassen uit het verleden waar u misschien wel een heleboel mensen van kent en herkent. En u kunt helpen die informatie compleet te krijgen door de (nog) onbekende namen in te vullen. Op de pagina’s van ‘Archeologie’ leest u over de diverse vindplaatsen in Akersloot en maakt u kennis met de wel heel oude geschiedenis van ons dorp, verduidelijkt door diverse verslagen en foto’s.

De vereniging geeft één keer per jaar ‘De Groene Valck’ uit. Daarin veel historische informatie over ons dorp en een levensverhaal van een Akersloter vergezeld van de genealogie van de geïnterviewde. Aan alle leden van de Historische Vereniging Oud-Akersloot wordt deze bezorgd. Een beknopte versie staat altijd op deze website.

Twee keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief  waarin het laatste nieuws en wetenswaardigheden worden vermeld. Deze is ook altijd te vinden op deze website.

Kortom, een website met ontzettend veel informatie over de historie van Akersloot. Wij hopen dat u deze site regelmatig bezoekt. Ook is het natuurlijk mogelijk lid te worden van onze vereniging. Kijkt u dan even op de pagina ‘Aanmelden als lid’. En natuurlijk kunt u reageren en een bericht achterlaten in ons gastenboek.

 

Namens het bestuur en alle leden van de werkgroepen van de Historische Vereniging Oud-Akersloot heel veel kijk en leesplezier toegewenst.

 

Het Akersloter volkslied

 

Update: 09-04-2017

  

09-04-2017:  De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op

                   woensdag 19 april 2017 om 20.00 uur in bar ‘t Achterom.

                  Alle leden zijn van harte welkom.

 

09-04-2017:  Muzikaal spectakel ‘Akerpop herleeft in de Storeyclub’

                         Zondag 23 april 2017. Zaal open vanaf 15.30 uur. Entree gratis!

 

09-04-2017:  Nieuwsbrief HVOA voorjaar 2017 is verschenen

 

29-03-2016 Vroege Akerpop herleeft in Storeyclub

18-01-2016  Ontwikkelingen rond dijkje Westerweg

Alle tekst en foto’s ©2017 Historische Vereniging Oud-Akersloot (HVOA). Gebruik van gegevens alleen na toestemming van HVOA.

Welkom op de website van: